Welcome to Our Genealogy Site

Vi er så glade for at du kommer innom slektssidene våre. Vi har samlet og organisert informasjon om personer i slekten vår siden vi var i begynnelsen av 30-årene. Nå er vi mange-og-seksti. Vi håper du finner interessant informasjon her - i hvert fall noe du ikke visste fra før.

Our Histories


Template 21

Need a new look for your TNG or your html genealogy site? We can help!

The Chosen

We are the chosen. In each family there is one who seems called to find the ancestors. To put flesh on their bones and make them live again. To tell the family story and to feel that somehow they know and approve. Doing genealogy is not a cold gathering of facts but, instead, breathing life into all who have gone before. We are the story tellers of the tribe. All tribes have one. We have been called, as it were, by our genes. Those who have gone before cry out to us: Tell our story. So, we do. In finding them, we somehow find ourselves. How many graves have I stood before now and cried? I have lost count. How many times have I told the ancestors, "You have a wonderful family; you would be proud of us.". How many times have I walked up to a grave and felt somehow there was love there for me? I cannot say. It goes beyond just documenting facts. It goes to who I am, and why I do the things I do.

Mer

 

Meet Our Family

Our Pages

You can use this area to add links to your history pages, people pages or your favorite resources.

Bli kjent med slekten vår

Rolv Arnfinn Carlsen

En annerledes krigsseilerhistorie.

Cornelius Bergh Bugge

I begynnelsen av forrige århundre var Cornelius Bergh Bugge over alt og alle steder i den norske "målrørsla". Spesielt i det bergenske Vestmannalaget.

Ancestor's Name

Your text about the above ancestor, place or reference goes here.

Fyrforvalter Cornelius Bergh

Fra engelsk krigsfangenskap til tallrik ungeflokk på Oksøy fyr. Cornelius Bergh fikk tidlig smake livets realiteter. 13 år gammel ble han satt i engelsk krigsfangenskap.


The Bones of My Bones

Vi er alle vinnere i det biologiske lotteriet. Vi er de tilfeldige etterkommerne i en ubrutt slektslinje som strekker seg tusenvis, nei millioner av år tilbake. Helt til den første encellede organismen og den første antydningen til biologisk liv. Det er kanskje litt i overkant å påpeke dette på en nettside om egen slekt, som strekker seg noen få århundrer tilbake, men jeg synes likevel det er et interessant perspektiv. Menneskers vektlegging av slekt er mye eldre enn de eldste skriftlige kildene vi har, spesielt her oppe i nord.

Når vi betrakter mediebildet av vårt eget samfunn er tradisjoner og slekt tilsynelatende ikke særlig verdsatt. Det er i hvert fall ikke særlig omtalt, og slett ikke i positiv forstand. Fokus på vår egen historie og kultur knyttes gjerne sammen med nasjonalisme, fremmedfrykt og skepsis til innvandring. Det synes jeg er trist. Fordi ute blant folk er interessen for egen slekt fremdeles sterk.

Da jeg var barn var det alltid mye snakk om og med tallrike slektninger. Spesielt var min mor og mormor opptatt av dette. Jeg ble tatt med på besøk til aldrende "onkler" og "tanter" hjemmehørende minst et par generasjoner før min mor. Fars slekt hørte jeg mindre om. Far var sjømann og på jobb nesten hele året. For meg besto hans slekt av en stort antall søsken og "Bestemor-i-Lofoten" som jeg 6 år gammel fikk møte en enkelt gang på aldershjemmet på Leknes.

Jeg har hatt genealogi, eller slektsforskning på norsk, som interesse og hobby siden jeg var ganske ung. Jeg oppdaget genealogi som hobby tidlig i 30-årene, nærmest som en søsterhobby til en livslang fascinasjon med datamaskiner og programvare. I de første årene var det gjerne spenningen ved å avdekke og systematisere fakta som tiltrakk meg. Men etter hvert har interessen endret karakter. Jo mer jeg finner ut om fortiden, jo mer opplever jeg en beundring og takknemlighet overfor generasjonene før meg. Overfor mødrene som har født sine barn i en tid uten noe som ligner medisinsk støtte, der den vanligste dødsårsak blant kvinner var komplikasjoner ved nettopp barnefødsler. Overfor fedrene som har arbeidet for å brødfø sin familie. Noen med hardt kroppsarbeid, andre på mindre fysisk krevende måter, men alle med familiens beste for øyet.

Og så har det liksom blitt viktig for meg at disse menneskene ikke skal glemmes helt. Jeg er fullstendig uten religiøs legning og forholder meg til at den eneste måten vi lever videre etter døden er i våre etterkommeres erindring. Det gir jo en annen og sterkere mening med alle arbeidstimene jeg har lagt ned i dette arbeidet gjennom 35 år. Jeg har en ideell målsetting om å skrive i hvert fall noe biografisk om alle menneskene jeg nevner i min historieskivning. Jeg er veldig langt fra det målet, men det er alltid med meg i arbeidet.


Top 100 etternavn

Dette er de hyppigst forekommende etternavnene i våre slektsdata.
Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.