Notater


Treff 1 til 50 av 1,061

      1 2 3 4 5 ... 22» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 "Faddere:
Ananias Bugge,
Zacharias Norem,
Elisabeth Galtung,
Anne Christensdtr.,
Helga Birkenes

Christening Surety: 2 
Bugge, Margaretha (I458)
 
2 "Faddere:
Elias Fosse,
Helge Skiold,
Nils Frette,
Beate Christensdtr.,
Bodil Eliasdtr.,
Karen Vee

Christening Surety: 2 
Bugge, Helvig (I459)
 
3 "Faddere:
Farens svoger Lauritz Madsen,
Ananias Bugge,
Erik Silde,
Barbara Finde,
Sidsel hr. Hans Kamstrups

Christening Surety: 2 
Møllerup, Hans Bugge (I464)
 
4 "Faddere:
Hr Anders Jonsen,
Hr Bernt udi Karmsund,
Hr. Abraham Jørgensen,
Hr. Elias Andersen,
Anna Abelsdtr.,
Beate Christensdtr.,
Else Christensdtr.,
Anne Vee

Christening Surety: 2 
Bugge, Anna Maria (I457)
 
5 "Har vært bager" Ingebrigtsen, Ole Andreas (I5906)
 
6 "Wornæsset" Iversøn, Anders (I4722)
 
7 'som enda ikke er ægteviet med' Ingebrigtsen, Andreas (I5911)
 
8 (Medical):Arabisk elefantsyke. En tropisk parasittsykdom i lymfesystemet som forårsaker abnorm vekst av vev i blant annet ekstremiteter, bryst og genitalier. Smitte overføres av blodsugende insekter som mygg. Smitte skjer ofte mens pasienten fremdeles er barn, og sykdommen bryter ut, om i det hele tatt, i voksen alder. Smittede som ikke får utbrudd er likevel smittebærere. Det er vanskelig å forstå hvordan Christina kunne bli smittet av dette, med mindre hun har oppholdt seg i tropiske områder som barn. Moderne navn på sykdommen er Lymphatic Filariasis. Persdotter, Christina (I1633)
 
9 (Medical):Hva er åreforbening? Åreforkalkning? Demens? Bergh, Johanne Nikoline Wilhelmine (I2961)
 
10 (Medical):Mathias Worm var utdannet til å inneha statens embeder (teologi, statsvitenskap, filosofi), og han var dikter. Begge sider ved hans profesjonelle liv later til ikke å falle i smak sett med ettertidens øyne. Den danske litteraturhistorikeren Julius Paludan (1843-1926) omtaler ham slik:

Han blev Student 1654, tog theologisk Examen 1657 og tiltraadte s. A. en 11aarig Udenlandsrejse. 26. Juni 1657 blev han immatrikuleret i Leiden som stud. polit., 1660 var han i Oxford, Aaret efter i Paris og 3 Aar i Orleans, hvor han blev Prokurator for den germaniske Nation, 1663 var han i Norditalien og Rom, og han vendte hjem over Tyskland 1667.

I Betragtning af hans gode Familieforbindelser og disse udbredte Studier, ved hvilke Faderens Ry vistnok har støttet ham, maa det undre, at han strax ved Hjemkomsten tog til Takke med Stillingen som første Borgmester i Ribe, hvilken der dog s. A. var tillagt Præsidenttitel ligesom i andre.

Dermed forbandt han et Kanonikat ved Domkirken og ægtede 1668 Margrete Ingeborg de Hemmer (f. 22. Sept. 1643 d. 10. Dec. 1723), Enke efter Borgmester Carsten Tønnesen. 1681 udnævntes han rigtignok til extraordinær Assessor i Højesteret og 1694 til Justitsraad, men blev i sit Embede W. var en yngre samtidig af Bording og en af de tidligste Lejlighedspoeter i den nys indførte Renæssancesmag.

Denne røber sig allerede i den mythologiske Udpyntning af hans utrykte religiøse Digte, mest opbyggelige Betragtninger knyttede til gammeltestamentlige Texter. Endnu tydeligere og langt stærkere end hos Bording er Indflydelsen fra de Schlesiske Digterskoler i hans Lykønskningsdigte til allerhøjeste Fødsels- og Festdage, især det store Digt ved Christian V's Salving 1671.

Her finde vi allerede den stive og opstyltede alexandrinske Gang og den hyperloyale Tone, den , er affattet i den da moderne Balletform, om end næppe bestemt til Opførelse. Denne Hofpoesi fandt Naade for den lærde Konge Frederik III's Øjne; men det gik med W. som med Bording: naar han kan følge sin Natur, viser det sig, at den jævne, gammeldanske, undertiden ret plumpe Tone er ham i Kjødet baaren og skaffer sig Luft gjennem den tillærte moderne Form, Alexandrineren og den tyske Ordbram.

Saaledes i og, et Par utrykte Satirer i Reformationstidens generelt og typisk moraliserende Aand mod Laster i Almindelighed og særlig mod Hoflivets Fordærvelse. Deres væsentlige Interesse have de ved Benyttelsen af gamle Ordsprog og Reminiscenser fra Dyrefabelen og Hans Tausens Vise om Sandheds Landflygtighed.
 
Worm, Mathias (I5860)
 
11 (Medical):Se tilknyttede kilder... Arntsen, Alfrida Kristine Heitmann (I2811)
 
12 (Union Pacific Railway Company) Larson, Harvey Oscar (I3096)
 
13 (uægte) Bergh, Peter Agaton Daae (I2131)
 
14 Aastesen, Dankert Aaste (I2106)
 
15 12.1.1708 ble det ringt for "Dr. Niels Randulfs kone" i Mariakirken, Bergen. Wandal, Dorothea Cathrine (I407)
 
16 13 år gammel var Cornelius med sin far Jeremias, som var kaptein på skipet "Anna Elizabeth". I slutten av august 1807, mens det lå i engelsk havn, ble fartøyet beslaglagt av engelskmennene og mannskapet satt i fangenskap.

Han satt ikke med hendene i fanget om bord på fangeskipet Bristol i Chatham. Han kjøpte seg skrivebok i London og begynte 18 november samme år å skrive av Cramers "Aritmetica tyronica", praktisk handelslære og engelsk språk. Trolig var det faren som var lærer. Da begge ble overført til Reading på parol rundt nyttår, fortsatte undervisningen. Cornelius fortsatte å lære seg praktisk navigasjon og engelsk.

Han ble løslatt fra parol i Reading 15 oktober 1809, visstnok i anledning den engelske kongens regjeringsjubileum. Etter hjemkomsten gikk livet videre, og han ble konfirmert i Stavern kirke i april 1810. 
Bergh, Cornelius Jeremiassen (I475)
 
17 2 barn Familie F983
 
18 2 barn. Familie F1140
 
19 2 søndag efter Epiphan. Sponsorer: Ole Olsen Strand og Henrich Vischedal. Familie F2045
 
20 2nd. Lt. (Fenrik) Ray, Audrey Gwendolyn (I4128)
 
21 3 9th Street Familie F1984
 
22 3 barn. Familie F1141
 
23 5. dag deretter (etter fødselen)

Death Surety: 1 
Eriksdatter, Karen (I2300)
 
24 5. søndag etter påske. Ursin, Gjertrud Olsdatter (I1073)
 
25 6 mikroficher, innkjøpt fra RA Kilde (S470)
 
26 6 mikroficher, innkjøpt fra RA Kilde (S439)
 
27 6 mikroficher, innkjøpt fra RA Kilde (S467)
 
28 6 mikroficher, innkjøpt fra RA Kilde (S480)
 
29 61DE Huus Bergh, Anund Corneliussen (I1370)
 
30 63DE Huus Bergh, Jeremias Corneliussen (I1368)
 
31 7 Mnd., Begravet i Jorden No 2 Eberhart, Johan Ditlev (I5363)
 
32 Hansen, Oluffa Petrine (I2737)
 
33 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I3989)
 
34 9555 SE Federal Hwy Familie F1984
 
35 Aage flyttet tidlig til Oslo og levet stort sett hele sitt voksne liv der. Han var tanntekniker av yrke. Min erindring av Aage er som en svært familiekjær mann. De var en stor søskenflokk som bosatte seg i Oslo og Aage, selv om han var den yngste av dem alle, var en viktig pådriver for sosialt samvær i søskenflokken. En gang i måneden var det familieselskap med så godt som alle samlet i samme stue. Etter hvert som noen falt fra, ble også de eldste fra generasjonen etter innlemmet. Både Harriet og Tore var tidvis gjester i søskenflokkens selskaper. Skarsjø, Aage (I96)
 
36 Aage Harry Sørensen Skriver:

Margot var et år i England som hushjelp, da en av hennes brødre Ingvald fikk Tub måtte hun hjem for å pleie han. Samtidig ble kona til Lauritz, Thora syk og døde mens hun ble pleiet av Margot. Ble gravid ca mars 1924, med Sverre Sand, hun dro til Oslo. Fødte Harry på kvinneklinikken i Stensbergsgaten 11.12.1924.

Barnedåpen holdt Lind, barndomsvenner av Margot. Kleivans var også venner av Lind, og før barndåpen ble det bestemt at Kleivans skulle ta til seg Harry Frantzen, som fosterforeldre. De hadde (Kleivans) mistet sin sønn Harry Bolla, av Spanskesyken i ca 1918. Kleivan var Kriminalpolitibetjent, så antagelig har han ordnet det slik at faren Sverre Sand ble oppført som faren. Sand betalte 20-30 kr i mnd frem til Harry ble konfirmert.

Margot hadde huspost i et hus man kunne se fra Grorud stasjon, i flere år. Hun begynte å jobbe hos Axel Collet, som hushjelp. Han ble skilt etter hun kom. Hun var hver sommer på Salsbruket i Namdalen med Collet barna, fem stykker(tre jenter og to gutter). Var hos Collett fra ca 1926-1939. Hun fikk låne penger av Collett til å starte pensjonatet i 1939, dette betalte hun tilbake 2 ganger i året. Det var ikke ferdig nedbetalt i 1961, men dette fikk hun ettergitt da hun sluttet.

Dada, drev pensjonat i hele 4. etg.i Oskarsgate 61 fra 1939 til 1961, 2 leiligheter. Hun var nabo til Adam Hjort og Lydia Opphøien, de budde etg under i 3. etg. Hun lagde verdens beste kakao med tykk snerk, hadde aluminiums former som du kunne ha ett egg oppi, slik at man fikk plass til 5-6 egg i ei vanlig stekepanne. De stekte eggene ble ekstra tykke i hviten. Hun dynket alle sine lomme-tørkler i "kongevann" parfymen 4711, sverget til jod på alle sår vi oldebarna fikk, samt hadde et eget kamferskap i stua som man fikk kongen av Danmark drops fra. Hun likte å brodere, hun likte å lese bøkene hoffliv. I vinduskarmen hadde hun mange ulike typer kaktuser man kunne stikke seg på. Hun hadde også en stor julekaktus som blomstret til jul hengende i vinduet.

Alma Frantzen, hennes søster jobbet for sin Margot på pensjonatet som hushjelp i mange år, hun reiste til Kirkenes, for å bo hos sin datter Anna Ryeng, på Strand i Passvik dalen. Dette var i 1961, Margot oppbevarte sin søsters Morgan Kane bøker, siden hun fikk bare med seg det hun kunne i noen kofferter. Alma hadde veldig godt syn, hun kunne lese i stummende mørke uten briller. 
Frantsdatter, Margot Alberta (I238)
 
37 Aase er innført samme dato både i Fødselsregister for KK i Bergen og i Klokkerboken i Farsund. Løpenummeret for døpsinnførselen i Farsund er 0. Dåpen foregikk altså ikke i Farsund, men i Bergen.

Faddere:
Fru Anna Bugge, Fru Gudveig Harloff, Frk Sara Carlsen, C.B. Bugge, Bjørn Bugge, Provisor Sigurd Svendegård. 
Carlsen, Aase Elisabeth (I31)
 
38 Abraham er nevnt i kirkeboken som utflyttet til "Udlandet". I denne notisen er fødselsdatoen oppgitt å være 15.6.1849, men det er åpenbart feil. Det ville bety at Abraham var død før 1849 og at Cornelius hadde fått en ny sønn det året. Det er ikke tilfelle. Verken begravelses-, dåps- eller konfirmasjonsregister støtter at det finnes en Abraham født i 1849. Tvert i mot, Abraham blir konfirmert i oktober 1849 og kan derfor trolig ikke være "gjenoppkalt" i juni samme år. Bergh, Abraham (I1280)
 
39 Abraham hadde hele Ramberg fra 1680 til 1729, i 1712 også halve, og i 1713 hele, Pollen. I 1688 kalles han postbonde, og i manntallet fra 1701 står: "er postbonde og haver jægt hvormed han seiler til Bergen". Altså hadde han bygdefaret for Vinjer og Malnes fjerdinger. Han var ein mektig og respektert mann, ofte nevnt som fadder og forlover, og var flere ganger lagrettemann. Jektoppsett hadde han på Stongneset på Ramberg, der en ennå kan se det. Han var også lensmann. Lockert, Abraham Monsen (I2056)
 
40 Adresse: 19-70a Torjussen, Cornelius Bergh (I2970)
 
41 Adresse: 82 Rue de Hasmuil Amble, Børre (I2999)
 
42 Adresse: Brogaten 179 Tønnesen, Torvald Hans August (I1468)
 
43 Adresse: Friholmen
Sivilstand: Ugift
Yrke: Handelsbetjent 
Bergh, Gabriel Edvard Viborg (I2127)
 
44 Adresse: Tordenskjoldsgate 8, Kristiansand. Forsørges av sine børn. Petersen, Helene (I1794)
 
45 ÅG.A00.012.011 Olsen, Adelheid Ruth (I1154)
 
46 ÅG.A00.012.011 Ingebrigtsen, Halvdan Emil (I1157)
 
47 Agnes datter Inger Aase Ingebrigtsen skriver om moren:

Min mor Agnes Sigvarda var født 10.10.1909. Hennes foreldre var Anna Oline og Sigvard Gabrielsen.

Agnes ble født i Bergen og bodde i Bergen i hele sitt liv. Hun var en av 8 søsken; 3 gutter, Sigurd, Johan og Walter, og 5 jenter, Astrid, Agnes, Gudrun, Lykke og Anna. De vokste opp i en to-roms leilighet på Rothaugen. Det var en harmonisk familie, noe jeg tror min mormor sørget for.

Min mor tok et handelskurs etter folkeskolen og hun ville gjerne gå mere på skole, men på grunn av de harde 30-årene måtte hun ut i arbeidslivet. Hun begynte på Kløverhusets fabrikker - hun måtte hjelpe familien med økonomien da guttene gikk arbeidsløse, unntatt Sigurd som var til sjøs.

Hun traff min far, Åste, da hun var 16 år, og de giftet seg i mars 1933. Min mor var meget musikalsk. Hun var en flink pianospiller og det var mye musikk i vårt hjem. Min far var også meget musikalsk. Han var en dyktig trompetspiller og en god sanger, så når venner og familie kom på besøk ble det mye sang og spill.

De første årene de var gift bodde de i Sandviken, i Kirkegaten. Men så fikk min far jobb på Telefonanlegget og da flyttet de til Store Markeveien 1 (i telefonanleggets hus). Hun var meget populær blant de andre ansatte og hun ble en slags mor for mange av dem.

I 1937 ble jeg født. Hun var en del syk i forbindelse med fødselen; hun fikk stadig blodpropp. Hver gang vi skulle få reise hjem ble hun syk igjen, så jeg var nærmere 5 mnd. før jeg fikk reise hjem.Det var ingen blodfortynnende medisiner den gangen, så da var det bare å ta det med ro.

Hun var en veldig god mor og vi var som venninner. Til henne kunne jeg komme med alle mine problemer og jeg fikk alltid trøst og hjelp. Hun visste ikke hva godt hun skulle gjøre for meg.

Krigen var en tøff tid. Lite mat og lite frihet. Men hun var fantastisk til å lage mat og kaker. hun laget fyrstekake med byggmel og til fyll, malte poteter, sukker, mandeldråper og kanel. Det høres ikke godt ut, men det var det. Hun reiste på landet for å hamstre egg, melk og kjøtt. En gang ble båten torpedert (?!!) utenfor Salhus. Da var det kritisk men de kom seg inn til Salhus, heldigvis.

I 1955 bygget min far hus i Ladåssvingen 28 og da flyttet vi fra Store Markevei. Agnes fikk dessverre ikke lang tid i det nye huset, hun døde høsten 1956. Hun ble ikke så gammel, bare 47 år, da hun døde av kreft som hun hadde strevet med i noen år. De var ikke kommet så langt med denne sykdommen som de er i dag. Hun beklaget seg aldri, hun sto på til siste stund. Det ble et stort tap for min far og meg.
 
Gabrielsen, Agnes Sigvarda (I1445)
 
48 Alder 14 Uger, Begravet i No. 1 Eberhart, N. N. (I5370)
 
49 Alf var litt tilbakestående og ble i ungdommen sendt til en gård på Jæren. Nilsen, Alf (I286)
 
50 Although William's primary occupation was as a "Waterman" on the Hull docks, he and his wife Emma made an additional income by running a boarding house. This fact has been passed down the generations in tha family, ant it is confirmed by the censuses. The family had boarders at the 1891 and 1901 censuses (at least). It is possible, not unlikely, that Emil and Mary Jane met under such circumstances. Him as a fisherman at the boarding house, and her, the landlord's daughter. I have however no evidence to support such a theory. Hanson, William Thomas (I5058)
 

      1 2 3 4 5 ... 22» Neste»