Fremmed og fattig i Bergen

Tekst:
Peter Skarsjø

Christina Persdotter fra Böda på Öland, giftet seg i 1865 med den norske gardisten Jørgen Martin Ingebrigtsen i Stockholm.

Da han ble skadet i tjenesten havnet de på forsorgen og ble sendt til hans hjemsted, Bergen. Han døde ikke lenge etterpå og Christina ble sittende igjen med to små barn, uten inntekt.

Jørgen døde seks dager før Christina fødte parets tredje barn.

Christina har heller ikke fått sin rettmessige del av farsarven. Vi kan bare anta at hun har skrevet til søstrene om dette og forklart hvorledes det står til med henne.

Her er et brev fra søsteren Maria, der hun svarer på denne henvendelsen.

 

Min Kjära Syster Christina

Din deltagande Arfsrett som du för
lenge sedan bort hafva får jag hermed
Ödmjukeligen bedja dig göra min Ursikt.
Der före att jag ej nu vid detta tilfelle
kan jöra någott dervid. Der före att min
Måg, J.P. Sandberg er Seglande med sin
Fartyg. Men så snart han hemkommen er
Skall jag försäkra dig på att di ofördröjeligen
skola blifva sende till dig. Der före gör ej
någon vidare omkostnad der ö
Kjära Syster var snäll och skrif mig till hura (?)

Brevet til Christina

 

 

dina omstendigheter er. Jag er myckett lessen
över dig att du er i så fatig omstendighet
alt på en fremmande ort. Jag har önskatt
mången gång om jag havde reha dig att möj
ligheten hafva kunnatt hjelpa dig men nu er
mig omöjeliga. Ja kjära Syster, jag får
med mycken venlig helsning öfversenda till
dig i från Systren Inga och hennes mann.
Samt får jag helsa från min dotter Carin och
Stina Maria. Sedan er du af mig ömt helsad.

Hilsner af din Syster Maria Persdotter.

Horp den 12te October 1875

P.S. War snel skrifva några rader till svar
War god helsa dina barn mycket venligt.

Brevet til Christina s.2

 

 


Mer ... (Christina Persdotters personside).