Notater


Treff 101 til 150 av 1,258

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 26» Neste»

 #   Notater   Linket til 
101 Alf var litt tilbakestående og ble i ungdommen sendt til en gård på Jæren. Nilsen, Alf (I286)
 
102 Although William's primary occupation was as a "Waterman" on the Hull docks, he and his wife Emma made an additional income by running a boarding house. This fact has been passed down the generations in tha family, ant it is confirmed by the censuses. The family had boarders at the 1891 and 1901 censuses (at least). It is possible, not unlikely, that Emil and Mary Jane met under such circumstances. Him as a fisherman at the boarding house, and her, the landlord's daughter. I have however no evidence to support such a theory. Hanson, William Thomas (I5058)
 
103 Andreas Schøning var handelsmann på Skotnes, og hadde dessuten forpaktet såvel kongetienden i Lofoten og Vesterålen, som kirkens inntekter i Lofoten. I november 1739 ser man at han har fått domfelt en del ettelatende debitorer til betaling av kirketienden.

Dødsfallet hans i 1740 omtales ikke i kirkeboken, men det må ha skjedd i løpet av sommeren 1740. Den 26 april skriver biskopen til ham angående kirkeforpaktningen. 28 juli s.å. sender biskopen brev til sorenskriver Michel Ursin, at dersom ikke «u»enken«/u» kan stille kausjon, må der skje en forandring og hver prest må påta seg for sitt prestegjeld å skaffe ham forpaktningens sum. Andreas er muligens omkommet på en reise til Bergen for å avhende den fisk og den tran hvormed tienden er betalt. Vi vet at han til tider foretok slike reiser.

Skiftet etter Andreas Schøning er ikke å finne i aktuelle protokoller. 
Schøning, Andreas Jakobsen (I4339)
 
104 Ånen var sannsynligvis innflytter til Rennesøy og Helland. Aanensen, Aanen (I5840)
 
105 Angitt destinasjon Pittsburgh Pa. Angir at han skal til Mr. Bj. Scheldrup, 7107 Idlewred St., Pittsburgh, Pa. Han har de nødvendige USD 50 som noteres av US Immigration. Bugge, Odd (I486)
 
106 Ankom fra Liverpool, England med skipet City of Paris Bugge, Amalia Jacobine (I568)
 
107 Ankom med S/S United States fra Christiania. Endelig bestemmelsessted oppgitt å være Grand Rapids, Michigan. Kirkeby, Olaf Henry (I3932)
 
108 Ankom med skipet Baltic fra Liverpool, England. Bugge, Anna Harboe Friman Daae (I567)
 
109 Ankom med skipet Teutonic fra Liverpool, England. Oppgitt destinasjon St.Paul, Minneapolis. Bugge, Anders (I575)
 
110 Anna og Sigvard ble konfirmert samtidig i Alversund 1897. Gabrielsen, Sigvard Marius (I1594)
 
111 Anna og Sigvard ble konfirmert samtidig i Alversund 1897. Olsdatter, Anna Olina (I1595)
 
112 Anna var søster til biskop Anders Arreboe. Arreboe, Anna Christensdatter (I4474)
 
113 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I1443)
 
114 Antok morens familienavn Bugge. Ble 20 år gammel 'Sergent Mariner Regiment i København', ble kaptein for Gloppenske Kompani av Bergenhus nationale Infanteri Regiment 15 aug 1718, men fradømtes sin Charge 21 juli 1735 fordi han i egen interresse hadde presset penger av bøndene. Rue, Christian Nielssøn Bugge (I377)
 
115 Arbeidet hos Munch på Fløen. Anderssen, Gunnar Emil (I2108)
 
116 Arbeidssted: Gundersen & Olsen, Strandgaten 11. Ingebrigtsen, Johan Martin (I2138)
 
117 Arne utdannet seg til gravør og arbeidet i Kartverket. Sluttet da han etter eget utsagn ikke kunne kunne tilbringe livet med 'å sitte å gravere inn navn speilvendt'. Han begynte da i lære hos urmaker Lauritz Pedersen i Farsund. Carlsen, Arne (I273)
 
118 Arrestert i Kristiansand 10 nov 1943. Satt på Grini 28.1.1944 til 19.2.1945. Radio. Harstveit, Olaf Halvorsen (I5759)
 
119 Arrestert, og satt i fangenskap i Kristiansand.

Description: Krigsfangenskap 
Carlsen, Carl Bernhard (I325)
 
120 At the 1920 census she lives with her sister Susan at University Place, Lancaster, Nebraska. Dorothy Holland describes her as "an elegant, sophisticated, highly professional woman who had studied medicine in Vienna, Austria". Although beautiful and feminine, she was totally committed to medicine and would never be distracted - not even by marriage. She had a practice in Chicago as an ear, nose and throat specialist. Brodboll, Florence Nora (I3136)
 
121 Baneveien 154A Abrahamsen, Martinius (I2193)
 
122 Barnet ble hjemmedøpt. Stadfestet i kirken 13 april 1876. Faddere:
Fredrik Sudmann, Rognald Nilssen Ystebø, Ole Ivarsen Flatøen, Johanna Carina Olsdatter Flatøen, Olina Rognaldsdatter ibid. 
Olsdatter, Josephina (I2533)
 
123 Barnet hjemmedøpt. Stadfestet i kirken 13 april 1876. Faddere:
Hans Hanssen Flatøen senior, Hans Hanssen Flatøen junior, Sergeant Jakob A Aase,
Dorthea Monsdtr. Flatøen, Margretha Sudmann 
Olsdatter, Amelina (I2532)
 
124 Barnet levde i 1 time og ble døpt. Martens, Claudia (I5279)
 
125 Begge ektefellene er i 1. ekteskap. De har barna Lars 12, Holm 10, Helene 16 ugift, Maria 8, Håkine (Haachine) 2. I husstanden er også tjenestefolkene Hans Rasmussen 25 og Kirsten Jensdatter 17. Familie: Erik Hansen / Sissel Hansdatter (F1114)
 
126 Begravet "ved Vangskyrkja". Fleischer, Asta Borchsenius (I4006)
 
127 Begravet fra Gamle Aker kirke. Rasmussen, Gunhilda Marie Holmsen (I714)
 
128 Begravet fra Gamle Aker Kirke. Børresen, Signe Helene Caroline (I715)
 
129 Begravet i koret, Domkirken Schielderup, Katharine Jensdatter (I435)
 
130 Begravet på Kirkegaarden i No. 1 Eberhart, N.N. (I5369)
 
131 Begravet på Solheim. Eriksen, Martha Severine (I3422)
 
132 Bendiks var pasient på Pleiestiftelsen for spedalske No.1 fra 12 april 1858 inntil han døde 30 september 1866. (Brukslenke til artikkel på Wikipedia)

Sykehuset hadde opprinnelig plass for 280 pasienter fordelt på 40 sjumannsrom. Sykehuset hadde to fløyer, en for menn og en for kvinner. På sykehuset var det arbeidsstuer, spiserom og et sentralt plassert kapell som er kronet et kvadratisk, diagonalstilt tårn. Sykehuset fikk mye oppmerksomhet og var et av de mest moderne i sin tid. Tegninger av bygningen ble også sendt verden rundt som eksempel på en moderne sykehusbygging. Benevnelsen Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1 har sin bakgrunn i at man ønsket å etablere tre statlige pleiestiftelser for spedalske. Pleiestiftelsen for spedalske nr. 2 og 3 var tenkt lagt til Reknes pleiestiftelse ved Molde og Reitgjerdets pleiestiftelse ved Trondheim, begge etablert i 1861. Disse ble aldri gjennomført.

Bergen hadde med det gamle St. Jørgen hospital og Lungegaardshospitalet fra 1849, vært midtpunktet for det vitenskapelige arbeidet med leprasykdommen. Pleiestiftelsen var ledet av overlege Daniel Cornelius Danielssen som hadde vært tilsatt ved St. Jørgen i 1840 og dets leder fra 1843. Det var også stedet hvor Gerhard Armauer Hansen drev sin medisinske forskning. Den 28. februar 1873 skal han for første gang ha observert lepra-basillen. Funnet ble publiserte i «Foreløbige Bidrag til Spedalskhetens Karakteristik» i 1874. På tross av at Pleiestiftelsen har gjennomgått en rekke større og mindre endringer gjennom tidene, er Hansens laboratorium og kontor er bevart slik han forlot det. «Armauer Hansens minnerom» ligger i bygningens sydfløy. 
Karlsen, Bendiks (I5690)
 
133 Bendiks, hans mor Taletta og broren Ole Gabriel, ble forsørget av Høiland Fattigkasse etter at faren Martin døde i 1872. Bendiks var heldig og kom i skredderlære i Sandnes da han var voksen nok til det. Moren Taletta bodde sannsynligvis på Soma Fattiggård livet ut. Vatne, Bendiks Martinsen (I5526)
 
134 Berg Graae, Christopher Pedersen (I4423)
 
135 Berg 2E, Gnr 43 Bnr 41 Narvik, Søren Tallaksen (I269)
 
136 Bergens Handelsgymn. 1933. Posteksamen 1940. - Nødsarbeider, veiarbeider, bryggearbeider, lagerarbeider, kontormann, bokholder, kasserer, korrespondent, volontør Tyskland, privatvikar (Postverket) og tilslutt de vanlige grader innen Postverket. Schnabel, Wilhelm Andreas Martens (I5269)
 
137 Bernhardus Henriksen, Bernt Tobias Rejersen, Tollev Helvig med hustru Cathrine Rejersdatter og Trine Tollevsdatter, alle af Farsund Johannesdatter, Kirstine (I2914)
 
138 Bertha ble gift, sent i livet, med en dansk mann og flyttet deretter til Danmark. Carlsen, Berthe Judithe (I2081)
 
139 Består av 6 mikroficher, innkjøpt fra RA. Kilde (S201)
 
140 Består av 6 mikroficher, innkjøpt fra RA. Kilde (S485)
 
141 Består av 6 mikroficher, innkjøpt fra RA. Kilde (S484)
 
142 Består av 6 mikroficher, innkjøpt fra RA. Kilde (S468)
 
143 Består av 6 mikroficher, innkjøpt fra RA. Kilde (S479)
 
144 Består av 6 mikroficher, innkjøpt fra RA. Kilde (S29)
 
145 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I258)
 
146 Betegnes i skiftedokumentene etter sin mors død som 'svag og umyndig'. Johannessen, Christen (I296)
 
147 Birth registered 29 Nov 1920. Born 569 Holderness Road Maternity Home. Hansen, George Henry Plaskitt (I5043)
 
148 Bisatt fra kapellet, Lindeberg omsorgssenter Carlsen, Aase Elisabeth (I31)
 
149 Bisatt, Solheim gravplass Huun, Charlotte Louise (I5223)
 
150 Bjørg sa at bryllupet fant sted 18.7.1918. Kirkeboken angir datoen å være 19.7. Sølvtøy fra bryllupet er gravert med datoen 19.7. Mormor sa alltid at gullsmeden hadde notert feil dato ved bestillingen. Familie: Peter Carlsen / Bjørg Bugge (F29)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 26» Neste»Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.