Frierbrevet

Tekst:
Peter Skarsjø

Kjærligheten var litt mer formell i gamle dager. Det kan i hvert fall se slik ut. Lovise Nyhammer fra Eivindvik i Ytre Sogn er Heges oldemor.

Hun svarer slik på frierbrevet fra Aksel Ingebrigtsen i Bergen. "... i det mindste haaber jeg at det de siger er oprigtigt, saa at jeg for min samvittighets skyld ikke kan afslå deres tilbud."

 

Aksel og Lovise

Aksel var sønn av Christina Persdotter og gardisten Jørgen Martin Ingebrigtsen. Han var født i Stockholm, men vokste opp i Bergen.

Lovise Nyhammer kom fra Eivindvik i Ytre Sogn.

Aksel og Lovise traff hverandre på hennes hjemsted. Aksel var møllearbeider i Bergen og jeg vet ikke hvorfor han var i Gulen. Aksel kom fra beskjedne kår og hadde sannsynligvis ikke fritid til å reise uten at det var lønnet arbeid.

Selve frierbrevet er ikke bevart, men Lovises svar er. Det er ganske kort og rett på sak, men formen og tonen i brevet er så sjarmerende at vi bare må dele det her på slektssiden.

Dette var Aksels andre ekteskap. Han var tidlig enkemann, men hadde ikke barn fra før. Sammen fikk de ikke mindre enn 6 barn, hvor Heges farfar Halvdan var den yngste.Brevet

Kjære Aksel

Deres brev har jeg modtaget
hvoraf jeg ser at de anholder
om min Hånd, det er et
viktigt spørgsmål at
besvare, da det gjelder for
bestandig, men da jeg tror
at kjende dem, i det mindste
håber jeg at det de siger
er oprigtigt, saa at jeg
for min samvittigheds
skyld ikke kan afslå
deres tilbud.

Og her er originalen, ført i Lovises hånd.

Vi koster på oss å vise konvolutten også. Brevet er sendt fra Eivindvik i Sogn, til Aksels adresse i Bergen. Det er poststemplet 1 august 1887. Det skulle gå mange år før de faktisk ble gift. De ble viet i Mariakirken i Bergen 27 november 1893.

Konvolutten

Lenke til Lovises personaliaside på dette nettstedet.

Lenke til Aksels personaliaside på dette nettstedet.