Notater


Treff 51 til 100 av 1,258

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 26» Neste»

 #   Notater   Linket til 
51 (Research):Rognald omtales som Rognald Andersen Viskedal MB Jølster 1738 da han gifter seg med Anna Jacobsdatter Helgem 22. Trin (28 oktober). Andersen, Rognald (I5948)
 
52 (Research):Schmidt (O.Schmidt, NST bd XI, s.156ff) sier at Michel og Anne hadde 16 barn.
Claus, ble sogneprest i Tvedt.
Bjørn, ble sorenskriver i Lofoten.
Anniken, ble gift første gang med Hr. Elias Schønning, andre gang med Claus Kjemmler.
Maren, ble gift med Hr. Tore Dreyer, sogneprest i Flakstad.
Martha, var gift med Anders Schønning, foreldre til Herhard Schønning. 
Bjørnsen, Michel (I4323)
 
53 (Research):Se tilknyttede kilder... Bergh, Johan Christian (I2168)
 
54 (Research):Skaje nevnes på Søndre Garva i 1687. Skaje Rasmusen døpte datteren Lispet der i 1705 og Sara der i 1707 ifølge kirkeboken for Brevik. I kontribusjonsberegningen i 1692 var "Skaye" bruker på Søndre Grava. Han var bosatt der fra ca 1690 til ca 1710. Familien flyttet da til gården Klep.

I ekstraskatten for 1711 var Skaje Rasmussøn og en kvinne med et barn på Klep i Eidanger. Sjeleregisteret for Eidanger 1725 på gården Klepp:

Skylder 3 Huuder, udreeder ½ Soldat. Bruges af Mons. (William) Holbye til avlsgaard. Paa Gaarden opholder sig en Huusmand Nafnlig Skeje Rasmussøn gl. 80 aar, er skrøbelig og gift med Lisbet Giestsdatter gl. 70 aar, haver 1 datter Nafnlig Lisbet Skejesdatter gl. 20 aar, er hieme hos Forældrene. En gamel Pige til Huuse Nafnlig Karen Giestsdatter gl. 60 aar. Ingen Skov til gaarden enten til Gierdefang eller Brændeved, ellers ingen anden Herlighed.

Han gravlegges som "Schaje Rasmussøn Klep 92 aar". 
Rasmusen, Skaje (I5591)
 
55 (Research):Trolig nevnt som trolover for sin bror Ole i 1764 som "Lars Iversøn Buer". Iversen, Lars (I5587)
 
56 (Research):Trondhjemsborger Larsen, Arent (I4647)
 
57 (Research):Usikkert hvem som er foreldrene til Israel Thomassøn, men den mest sannsynlige faren er nok Tommes i Bjørnbærvika, som var bruker i Bjørnbærvika omkring 1666-1678. I Manntall 1664-1666 for Ranen fjerding er Tommas oppgitt å være 43 år, og han har flere sønner, blant annet 1 sønn som heter Israel (12 år). Dette stemmer likefel ikke helt med de øvrige kildene for Israels alder - som ut fra dette er født ca 1652-1654.

Manntall 1664-1666: [http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35531/37/]

Manntallet 1701: [http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000661266]

Hvis Tommes i Bjørnbærvka er faren til Israel, heter sannsynligvis moren hans Karin Nilsdatter. I skifte etter søstera Marit Nilsdatter i 1713, er det blant annet angitt at Karin er død, og at tre av barna hennes heter Israel Tommesen, Nils Tommesen og Esaias Tommesen. Tommes i Bjørnbærvika er oppført med tre sønner med samme navn i Mo prestegjelds gardshistorie for gården Bjørnbærvika, Jeg kan ikke finne noen andre i området ved navn Tommes som har tre sønner med de samme navnene, så Karin Nilsdatter er nok kona til Tommes i Bjørnbærvika.

Mo prestegjeld: gardshistorie for Bjørnbærvika: http://www.nb.no/nbsok/nb/286c1cd2a98609208f98d063359d677f?index=2#61

Skifte etter Marit Nilsdatter 1713: [http://arkivverket.no/URN:sk_read/24834/6/]

Skiftekort Marit Nilsdatter 1713: [https://media.digitalarkivet.no/sk11216101715467]

------------------------------------------------------------

Utdrag fra Mo prestegjeld: gardshistorie, s. 48-50

17. Hauknes

Brukarar

Bruk I, seinare lnr. 305 MIDTIGARDEN

3) Israel Tomassa, 55 år 1701, død 1730, var bruker oml. 1680-1730. Gift med Margrete Persdatter, død 1730.

Søner 1701: Per Israelsa 16; Elias Israelsa 10.

http://www.nb.no/nbsok/nb/286c1cd2a98609208f98d063359d677f?index=2#65

-------------------------------------------------------------------------------------

Israel Thomassøn død Hauknes, Rana, ca. 87 år gammel

Gravfæstet 5 juli 1730 i Mo i Rana, Nordland

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Hemnes, Ministerialbok nr. 825A02 (1729-1748), Kronologisk liste 1730, side 27. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16554&idx_id=16554&uid=ny&idx_side=-19
 
Thomassen, Israel (I4600)
 
58 (Research):Utdrag fra "Mo Prestegjeld gardshistorie", s. 15-18

Gnr. 6 Øverdal
Bnr. 3 (lnr. 294 c) Utistua
Brukere:
1) Anders Nilssa, bruker 1709. Gift 1709 med Dortea Tomasdatter, Øverdal.
Born: Marit født 1709; Ane født 1711 (død 1715); Kirsti født 1713; Dordi født 1715 (død 1735); Nils født 1717; Tomas, født 1722.

http://www.nb.no/nbsok/nb/286c1cd2a98609208f98d063359d677f?index=2#33
Kilder er: Mo prestegjeld : gardshistorie, av Anders Frøholm
Link: [http://www.nb.no/nbsok/nb/286c1cd2a98609208f98d063359d677f?index=2#33] 
Thomasdatter, Dorthea (I4642)
 
59 (Research):Utdrag fra Mo prestegjeld: gardshistorie, s. 168-176
50. Skonseng
Brukarar

BRUK III-IV
5) Ivar Jonsa, truleg son til Jon Samuelsa, overtok bruket litt før 1701, men frå 1705 brukte han berre 2 pund, då tredjeparten, 1 pund var utskilt til Ola Persa, sjå bruk IV. Jon er nemnd i "Sølvberg-rimet" av Petter Dass.

BRUK III
Ivar Jonsa var 28 år i 1701, død 1748, bruker her etter 1705. Gift med Beret Larsdatter.

Born: 1. Jon, født ca 1700 (Jamtlia); 2. Elias, født 1704 (Svartvassheia); 3. Gabriel, født 1708 (Ørtfjellet); 4. Fordel, født 1710 (død ung); 5. Per, døpt 17.09.1712 (her); 6. Johanne, født 1714 (Reinforsheia); 7. Maren, født 1717 (her, død 1801); 8. Eliasabet, født 1724 (Sætermoen). 
Joensøn, Iver (I4657)
 
60 (Research):Utdrag fra Mo prestegjeld: gardshistorie, s. 321-324 og s. 307-

97. Jamtlia

Brukarar
Bnr. 3 (lnr. 405) INNIGARDEN el. AUSTERGARDEN, ØVER-LIA

3) Jon Iversa frå Skonseng, født ca 1700, bbr. 7/2, tinglyst 06.07.1725. Gift 1725 med Marit Greisdatter, Jamtli, født omlag 1696. Sjå om borna under Røssvoll, dit Jon flytta 1732, då han gjorde makeskifte med Jon Larssa Røssvoll.

94. Røssvoll (Rufsvoll)
Brukarar etter 1678

Bnr. 1 (lnr. 400 a) INNIGARDEN
6) Jon Iversa frå Jamtlia, født på Skonseng, død ca 1766. Gift 1725 med Marit Greisdatter frå Jamtlia, født ca 1696, død ca 1781.

Born: 1. Beret, født 1726 (Ytteren); 2. Anders, født 1727 (her); 3. Ivar, født 1729 (var 1777 i Kristiansund N); 4. Anne, født 1731 (Eiterå); 5. Johanne, født 1733 (Engja); 6. Lars (død ung); 7. Marit (død ung); 8. Sakri, født 1739 (Ånes); 9. Greis (død ung).

Enka Marit oppattgift 1767 med enkemann Per Kristensa Østerdal, død 1774. 
Iversøn, Joen (I4651)
 
61 (Research):Utdrag fra Mo prestegjelds gårdshistorie, s. 115-117

32. Fagerlia

Brukarar

Bnr. 1 NEGARDEN (lnr. 325 a))

4) Johannes Holgersa, 6 år i 1701, død 01.06.1763, var bruker av denne parten frå omlag 1713. Gift 1713 med Beret Israelsdatter, død 05.04.1766, 73 år gammel.

Born: 1. Holger, født 1714; 2. Tomas, født 1716; 3. Ola, født 1719 (Østerdal); 4. Israel, født 1722 (Fisktjønnlia); 5. Lars, født 1724 (gift med Ane Håksdatter. Born: Per, født 1760, Johan, født 1762 (død 1806) og Håka, født 1765 (død 1786)); 6. Jens, født 1730 (gift 1757 med brordotra Beret Holgersdatter Fagerli; son Israel født 1757, død samme år).

Johannes var lagrettemann i 1730 og fekk bbr. på bnr. 2 òg i 1730, men overlet det til sonen Holger i 1740-åra og hadde sidan berre dette bnr. til han døde.

http://www.nb.no/nbsok/nb/286c1cd2a98609208f98d063359d677f?index=2#131
Gift med Johan Fagerli på ST. Michaels dag 1713 = 29 sept. 1713 i Hemnes kirke. 
Israelsdatter, Beret (I4606)
 
62 (Research):var 57 år da han kom til Sauherad fra Enebak. Vistnok både streng og morsk. Var ikke ingen høy prest, men uvanlig kraftig og sterk. Likte godt å fortelle historier fra tiden som ung prest i Setesdal. Han var en god skolemann og drev prestegården godt.
Etter 15 år som prest i Sauherad døde han 3. nov. 1874. Han hadde da vært prest i 46 år. Gravstedet ligger øst for kirken. 
Münster, Christian Andreas (I2008)
 
63 (Union Pacific Railway Company) Larson, Harvey Oscar (I3096)
 
64 (uægte) Bergh, Peter Agaton Daae (I2131)
 
65 Aastesen, Dankert Aaste (I2106)
 
66 12.1.1708 ble det ringt for "Dr. Niels Randulfs kone" i Mariakirken, Bergen. Wandal, Dorothea Cathrine (I407)
 
67 13 år gammel var Cornelius med sin far Jeremias, som var kaptein på skipet "Anna Elizabeth". I slutten av august 1807, mens det lå i engelsk havn, ble fartøyet beslaglagt av engelskmennene og mannskapet satt i fangenskap.

Han satt ikke med hendene i fanget om bord på fangeskipet Bristol i Chatham. Han kjøpte seg skrivebok i London og begynte 18 november samme år å skrive av Cramers "Aritmetica tyronica", praktisk handelslære og engelsk språk. Trolig var det faren som var lærer. Da begge ble overført til Reading på parol rundt nyttår, fortsatte undervisningen. Cornelius fortsatte å lære seg praktisk navigasjon og engelsk.

Han ble løslatt fra parol i Reading 15 oktober 1809, visstnok i anledning den engelske kongens regjeringsjubileum. Etter hjemkomsten gikk livet videre, og han ble konfirmert i Stavern kirke i april 1810. 
Bergh, Jeremias Corneliussen (I1368)
 
68 13 år gammel var Cornelius med sin far Jeremias, som var kaptein på skipet "Anna Elizabeth". I slutten av august 1807, mens det lå i engelsk havn, ble fartøyet beslaglagt av engelskmennene og mannskapet satt i fangenskap.

Han satt ikke med hendene i fanget om bord på fangeskipet Bristol i Chatham. Han kjøpte seg skrivebok i London og begynte 18 november samme år å skrive av Cramers "Aritmetica tyronica", praktisk handelslære og engelsk språk. Trolig var det faren som var lærer. Da begge ble overført til Reading på parol rundt nyttår, fortsatte undervisningen. Cornelius fortsatte å lære seg praktisk navigasjon og engelsk.

Han ble løslatt fra parol i Reading 15 oktober 1809, visstnok i anledning den engelske kongens regjeringsjubileum. Etter hjemkomsten gikk livet videre, og han ble konfirmert i Stavern kirke i april 1810. 
Bergh, Cornelius Jeremiassen (I475)
 
69 2 barn Familie: Sven Theodor Svendsen / Mary Hofstad (F983)
 
70 2 barn. Familie: Kevin Tomasini / Berit Abrahamsen (F1140)
 
71 2 søndag efter Epiphan. Sponsorer: Ole Olsen Strand og Henrich Vischedal. Familie: Mads Andersen / Edel Dorthea Clausdatter (F2045)
 
72 2nd. Lt. (Fenrik) Ray, Audrey Gwendolyn (I4128)
 
73 3 9th Street Familie: Herman Henry Stock / Genevieve Henrietta Hansen (F1984)
 
74 3 barn. Familie: Egil Abrahamsen / Elizabeth Constance Price (F1141)
 
75 5. dag deretter (etter fødselen)

Death Surety: 1 
Eriksdatter, Karen (I2300)
 
76 5. søndag etter påske. Ursin, Gjertrud Olsdatter (I1073)
 
77 6 mikroficher, innkjøpt fra RA Kilde (S470)
 
78 6 mikroficher, innkjøpt fra RA Kilde (S439)
 
79 6 mikroficher, innkjøpt fra RA Kilde (S467)
 
80 6 mikroficher, innkjøpt fra RA Kilde (S480)
 
81 61DE Huus Bergh, Anund Corneliussen (I1370)
 
82 63DE Huus Bergh, Jeremias Corneliussen (I1368)
 
83 7 Mnd., Begravet i Jorden No 2 Eberhart, Johan Ditlev (I5363)
 
84 Hansen, Oluffa Petrine (I2737)
 
85 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I3989)
 
86 9555 SE Federal Hwy Familie: Herman Henry Stock / Genevieve Henrietta Hansen (F1984)
 
87 Aage flyttet tidlig til Oslo og levet stort sett hele sitt voksne liv der. Han var tanntekniker av yrke. Min erindring av Aage er som en svært familiekjær mann. De var en stor søskenflokk som bosatte seg i Oslo og Aage, selv om han var den yngste av dem alle, var en viktig pådriver for sosialt samvær i søskenflokken. En gang i måneden var det familieselskap med så godt som alle samlet i samme stue. Etter hvert som noen falt fra, ble også de eldste fra generasjonen etter innlemmet. Både Harriet og Tore var tidvis gjester i søskenflokkens selskaper. Skarsjø, Aage (I96)
 
88 Aage Harry Sørensen Skriver:

Margot var et år i England som hushjelp, da en av hennes brødre Ingvald fikk Tub måtte hun hjem for å pleie han. Samtidig ble kona til Lauritz, Thora syk og døde mens hun ble pleiet av Margot. Ble gravid ca mars 1924, med Sverre Sand, hun dro til Oslo. Fødte Harry på kvinneklinikken i Stensbergsgaten 11.12.1924.

Barnedåpen holdt Lind, barndomsvenner av Margot. Kleivans var også venner av Lind, og før barndåpen ble det bestemt at Kleivans skulle ta til seg Harry Frantzen, som fosterforeldre. De hadde (Kleivans) mistet sin sønn Harry Bolla, av Spanskesyken i ca 1918. Kleivan var Kriminalpolitibetjent, så antagelig har han ordnet det slik at faren Sverre Sand ble oppført som faren. Sand betalte 20-30 kr i mnd frem til Harry ble konfirmert.

Margot hadde huspost i et hus man kunne se fra Grorud stasjon, i flere år. Hun begynte å jobbe hos Axel Collet, som hushjelp. Han ble skilt etter hun kom. Hun var hver sommer på Salsbruket i Namdalen med Collet barna, fem stykker(tre jenter og to gutter). Var hos Collett fra ca 1926-1939. Hun fikk låne penger av Collett til å starte pensjonatet i 1939, dette betalte hun tilbake 2 ganger i året. Det var ikke ferdig nedbetalt i 1961, men dette fikk hun ettergitt da hun sluttet.

Dada, drev pensjonat i hele 4. etg.i Oskarsgate 61 fra 1939 til 1961, 2 leiligheter. Hun var nabo til Adam Hjort og Lydia Opphøien, de budde etg under i 3. etg. Hun lagde verdens beste kakao med tykk snerk, hadde aluminiums former som du kunne ha ett egg oppi, slik at man fikk plass til 5-6 egg i ei vanlig stekepanne. De stekte eggene ble ekstra tykke i hviten. Hun dynket alle sine lomme-tørkler i "kongevann" parfymen 4711, sverget til jod på alle sår vi oldebarna fikk, samt hadde et eget kamferskap i stua som man fikk kongen av Danmark drops fra. Hun likte å brodere, hun likte å lese bøkene hoffliv. I vinduskarmen hadde hun mange ulike typer kaktuser man kunne stikke seg på. Hun hadde også en stor julekaktus som blomstret til jul hengende i vinduet.

Alma Frantzen, hennes søster jobbet for sin Margot på pensjonatet som hushjelp i mange år, hun reiste til Kirkenes, for å bo hos sin datter Anna Ryeng, på Strand i Passvik dalen. Dette var i 1961, Margot oppbevarte sin søsters Morgan Kane bøker, siden hun fikk bare med seg det hun kunne i noen kofferter. Alma hadde veldig godt syn, hun kunne lese i stummende mørke uten briller. 
Frantsdatter, Margot Alberta (I238)
 
89 Aase er innført samme dato både i Fødselsregister for KK i Bergen og i Klokkerboken i Farsund. Løpenummeret for døpsinnførselen i Farsund er 0. Dåpen foregikk altså ikke i Farsund, men i Bergen.

Faddere:
Fru Anna Bugge, Fru Gudveig Harloff, Frk Sara Carlsen, C.B. Bugge, Bjørn Bugge, Provisor Sigurd Svendegård. 
Carlsen, Aase Elisabeth (I31)
 
90 Abraham er nevnt i kirkeboken som utflyttet til "Udlandet". I denne notisen er fødselsdatoen oppgitt å være 15.6.1849, men det er åpenbart feil. Det ville bety at Abraham var død før 1849 og at Cornelius hadde fått en ny sønn det året. Det er ikke tilfelle. Verken begravelses-, dåps- eller konfirmasjonsregister støtter at det finnes en Abraham født i 1849. Tvert i mot, Abraham blir konfirmert i oktober 1849 og kan derfor trolig ikke være "gjenoppkalt" i juni samme år. Bergh, Abraham (I1280)
 
91 Abraham hadde hele Ramberg fra 1680 til 1729, i 1712 også halve, og i 1713 hele, Pollen. I 1688 kalles han postbonde, og i manntallet fra 1701 står: "er postbonde og haver jægt hvormed han seiler til Bergen". Altså hadde han bygdefaret for Vinjer og Malnes fjerdinger. Han var ein mektig og respektert mann, ofte nevnt som fadder og forlover, og var flere ganger lagrettemann. Jektoppsett hadde han på Stongneset på Ramberg, der en ennå kan se det. Han var også lensmann. Lockert, Abraham Monsen (I2056)
 
92 Adresse: 19-70a Torjussen, Cornelius Bergh (I2970)
 
93 Adresse: 82 Rue de Hasmuil Amble, Børre (I2999)
 
94 Adresse: Brogaten 179 Tønnesen, Torvald Hans August (I1468)
 
95 Adresse: Friholmen
Sivilstand: Ugift
Yrke: Handelsbetjent 
Bergh, Gabriel Edvard Viborg (I2127)
 
96 Adresse: Tordenskjoldsgate 8, Kristiansand. Forsørges av sine børn. Petersen, Helene (I1794)
 
97 ÅG.A00.012.011 Olsen, Adelheid Ruth (I1154)
 
98 ÅG.A00.012.011 Ingebrigtsen, Halvdan Emil (I1157)
 
99 Agnes datter Inger Aase Ingebrigtsen skriver om moren:

Min mor Agnes Sigvarda var født 10.10.1909. Hennes foreldre var Anna Oline og Sigvard Gabrielsen.

Agnes ble født i Bergen og bodde i Bergen i hele sitt liv. Hun var en av 8 søsken; 3 gutter, Sigurd, Johan og Walter, og 5 jenter, Astrid, Agnes, Gudrun, Lykke og Anna. De vokste opp i en to-roms leilighet på Rothaugen. Det var en harmonisk familie, noe jeg tror min mormor sørget for.

Min mor tok et handelskurs etter folkeskolen og hun ville gjerne gå mere på skole, men på grunn av de harde 30-årene måtte hun ut i arbeidslivet. Hun begynte på Kløverhusets fabrikker - hun måtte hjelpe familien med økonomien da guttene gikk arbeidsløse, unntatt Sigurd som var til sjøs.

Hun traff min far, Åste, da hun var 16 år, og de giftet seg i mars 1933. Min mor var meget musikalsk. Hun var en flink pianospiller og det var mye musikk i vårt hjem. Min far var også meget musikalsk. Han var en dyktig trompetspiller og en god sanger, så når venner og familie kom på besøk ble det mye sang og spill.

De første årene de var gift bodde de i Sandviken, i Kirkegaten. Men så fikk min far jobb på Telefonanlegget og da flyttet de til Store Markeveien 1 (i telefonanleggets hus). Hun var meget populær blant de andre ansatte og hun ble en slags mor for mange av dem.

I 1937 ble jeg født. Hun var en del syk i forbindelse med fødselen; hun fikk stadig blodpropp. Hver gang vi skulle få reise hjem ble hun syk igjen, så jeg var nærmere 5 mnd. før jeg fikk reise hjem.Det var ingen blodfortynnende medisiner den gangen, så da var det bare å ta det med ro.

Hun var en veldig god mor og vi var som venninner. Til henne kunne jeg komme med alle mine problemer og jeg fikk alltid trøst og hjelp. Hun visste ikke hva godt hun skulle gjøre for meg.

Krigen var en tøff tid. Lite mat og lite frihet. Men hun var fantastisk til å lage mat og kaker. hun laget fyrstekake med byggmel og til fyll, malte poteter, sukker, mandeldråper og kanel. Det høres ikke godt ut, men det var det. Hun reiste på landet for å hamstre egg, melk og kjøtt. En gang ble båten torpedert (?!!) utenfor Salhus. Da var det kritisk men de kom seg inn til Salhus, heldigvis.

I 1955 bygget min far hus i Ladåssvingen 28 og da flyttet vi fra Store Markevei. Agnes fikk dessverre ikke lang tid i det nye huset, hun døde høsten 1956. Hun ble ikke så gammel, bare 47 år, da hun døde av kreft som hun hadde strevet med i noen år. De var ikke kommet så langt med denne sykdommen som de er i dag. Hun beklaget seg aldri, hun sto på til siste stund. Det ble et stort tap for min far og meg.
 
Gabrielsen, Agnes Sigvarda (I1445)
 
100 Alder 14 Uger, Begravet i No. 1 Eberhart, N. N. (I5370)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 26» Neste»Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.