Notater


Treff 201 til 250 av 1,258

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26» Neste»

 #   Notater   Linket til 
201 Da han døde i 1871 ble alderen hans notert i kirkeboken som 60 år. Israelsen, Andreas Christen Crantz (I57)
 
202 Da Jemtland måtte avståes til Sverige som en følge av Brømsebrofreden i 1645, forlot Ørjan Jemtland og slo seg ned i Lien, nå Jamtli i Nord-Rana.
 
Gregusson, Ørjan (I1049)
 
203 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I284)
 
204 Dato 1836? Familie: Nils Johannessen / Oline Andersdatter (F1731)
 
205 Dato angitt i kirkeboken som "Festo J: Synaxeos". Hansdatter, Karen (I5123)
 
206 Dato åpenbart feilaktig. Faren Iver 13 år i 1880. Iversen, Nils (I1466)
 
207 Dato er en antakelse. Russebildet hennes er datert 1947. Det er rimelig å anta at hun var ca 18 år på det tidspunktet. Harlem, Sølvi Maria (I717)
 
208 Dave enlisted in the Navy 2 December 1942, with active duty dating from 15 April 1943. He retired as a Commander on 30 June 1963. After his retirement, he began a second career, working with his father in law as a manufacturer's representative for industrial hardware. Holland, David Bruce (I3133)
 
209 De beholdt denne adressen i alle fall til 1928 da sønnen ble gift. Bergh, Oscar Fridrik Vilhelm (I2132)
 
210 De biografiske data som er anført i såvel Bondesens Slægten Bugge og Lampes prestehistorie er feilaktige. Se Finne-Grøns meddelelser i N.S.T. bd.4 s.118. Man kan således være i tvil om Jens B. i Leikanger i det hele tatt har hatt en datter kalt Hilleborg. Inntil visshet om det ene eller andre foreligger blir hun likevel tatt med her, dog med spørsmålstegn. Bugge, Hilleborg Jensdatter (?) (I776)
 
211 De bodde først i Harald Hårfagresgt. nr.4. Der bodde de på kvisten . I 1952 flyttet de til en av BDS sine leiligheter i Schweigaardsvei nr.31, og i 1959 til Bendixensvei nr.8. De hadde en hytte i Nordmarken på Os. Den bygget de om til helårsbolig. Etter å ha bodd der noen år, solgte de og flyttet til Frydenbølien. Familie: Haakon Storm / Svanhild Inger Hansen (F955)
 
212 De flyttet senere til Trondheim hvor han drev håndverk. Familie: Oluf Woll / Anne Schøning (F1540)
 
213 De hadde kjent hverandre lenge før de giftet seg. Hun var 3.generasjons amerikanerinne av tysk herkomst. Familie: Arne Carlsen / Josie (F174)
 
214 De opprettet et legat for borgeres og embedsmenns trengende barn av Oslo under 18 år. Legatet bestyres av Oslo magistrat. Sæthren, Lina (I1407)
 
215 De siste årene i hennes liv bodde hun hos sønnen Peder Pedersen i Farsund.
 
Olsdatter, Anne Sofie (I2146)
 
216 De var søskenbarn Familie: Kristen Teodor Sørensen / Trine Marie Pettersen (F355)
 
217 Den 12.9.1807 er både Bernhard og broren Johannes oppført som mannskaper ved Farsund 3de Batterier i forbindelse med forsvar av byen under kaperkrigen mot England 1807-1814. Havigen, Bernhardus Henriksen (I1380)
 
218 Dennis Edward Barrett

NIBLEY, UTAH: Dennis Edward Barrett, 71, has returned home to his Father in Heaven on Sunday, September 9, 2007.

He was born on November 22, 1935 in Sioux City, Iowa a son of Patrick Daniel Barrett Jr. and Alice Libonati.

He served in the US Marine Corps from 1954 - 1956. He then served in the Reserves until 1962. He married Arlene Maude on October 6, 1956. Together they built a wonderful family. Arlene and Dennis were later divorced, yet they remained close friends. Arlene stood by Denny to support and encourage him and to just be there to hold his hand and to stand by him to the end. Denny loved his children and always told each on there were his favorite.

Denny is survived by his ex-wife, Arlene Barrett, his daughters, Debbie and Kevin Gittens; Kathy and Lynn Griffiths and his sons, Dennis and Ellen Barrett; Edward and Ellen Barrett; William and Lynda Barrett; Robert and Stacey Barrett; Steven and Lisa Barrett; John Barrett and Ron and Susan Barrett, 40 grandchildren, five great grandchildren. Denny was the oldest of five children and is survived by Terrance and Sandy Barrett, Thomas and Judy Barrett and his sister, Mary Alice Shope. He is preceded in death by his parents and his brother, Michael.

Graveside services will be held Thursday at 11:00 am in the Logan City Cemetery with a military tribute by the American Legion. A viewing will be held from 9:30 - 10:30 am prior to services at the Allen-Hall Mortuary. Online condolences may be sent to the family at Allen Mortuaries.

Description: Minneord 
Barrett, Dennis Edward Patrick (I3152)
 
219 Deponerede fra sin Fødeby 1648, drog efter sin Attestats udenlands og var borte i 7 Aar. Han blev immatrikuleret i Leiden 1651 og i Orleans 1653. 1657 blev han Magister, 1661 Sognepræst i Kjøge og som saadan Provst i Ramsø Herred. 1665 blev nan forflyttet til Helliggejstes Kirke i Kjøbenhavn. S. A. blev Bergens Bispestol ledig, og Kongen kaldte hans Fader til samme, men denne undskyldte sig paa Grund af sin Alder og bad om den samme Naade for Sønnen, som fik Embedet. 1675 blev han Dr. theol., 1685 prædikede han i Bergen for Christian V og fik lagt Kongetienden af Indre Sogn til sit Embede, hvori han virkede med stor Nidkjærhed og Dygtighed.

Ung, som han var, krævedes der Visdom for at staa i de Vanskeligheder, som mødte ham i denne Overgangstid. Der ses imidlertid ikke andet, end at han i de mange og ofte ubehagelige Stridigheder vidste at opretholde sin Myndighed og bevare sin Sagtmodighed, og under alt dette var han altid ivrig til at fremme, hvad der kunde tjene til Menighedernes Vel.

Han var en af de i videnskabelig Henseende bedst udrustede blandt den norske Kirkes Biskopper, men den praktiske Interesse har dog været overvejende hos ham. Dette ses af Forhandlingerne ved det Provstemøde, han holdt 1668, og af de 5 interessante Visitatsberetninger fra Begyndelsen af hans Episkopat. Han indrettede en Kopibog, hvori saa vel hans Breve til Præsterne som, hvad disse skrev til Biskoppen, ere opbevarede, og det er en Lykke, at denne Bog reddedes under den store Brand 1702, der borttog hans Samlinger til Stiftets Præstehistorie efter Reformationen med hans Bibliothek og mange andre Skatte.

Han har aabenbart været anlagt paa det historiske, og hans mange og vidtløftige Breve ere velskrevne og indholdsrige. Imidlertid har han kun efterladt et Par Ligprædikener som Frugter af sine Kundskaber i Litteraturen. Disse, som efter Tidens Smag ere store Bøger med vidtløftige dogmatiske Udviklinger, vise os en ægte Discipel af Jesper Brochmand med hele den gamle Orthodoxis Styrke og Svagheder.

Alt, hvad vi have fra Biskop R., viser os ham som en kraftig, energisk Personlighed, der ikke lod sig kue af Ulykken, fra hvad Kant den end mødte ham. Med Smerte maatte han se den megen Fattigdom hos Præster og Menigheder, der vel for en Del var grundet i de store Skatter, der følge med Krigstiderne. Har Biskoppen været bedre stillet, saa har dog ogsaa han lidt betydelige Tab, da Ildebranden 19. Maj 1702 berøvede ham hans bispegaard med al hans Ejendom. Skjønt 72 Aar gammel havde han endnu Kræfter til at rejse til Kjøbenhavn og skaffe Hjælp hos Kongen til Gjenopbyggelsen af Domkirken, Korskirken, Latinskolen og Hospitalet, hvilke samtlige Bygninger snart igjen stode frem af sin Aske. Medens Bispegaarden laa i Ruiner, kunde han glæde sig i den dejlige Have, i hvilken han havde opelsket mange udenlandske Træer.

Han døde 14. Maj 1711. Gift 1. (10. Nov. 1661) med Mette Pedersdatter (f. 15. Dec. 1643 d. 9. Avg. 1679), Datter af Borgmester i Kjøbenhavn Peder Pedersen (XII, 634); 2. (15. Dec. 1680) med Dorothea Cathrine Wandal (f. 1660, døbt 14. Nov., d. 1708), Datter af Biskop Hans W. (f. 1624 d. 1675) og Anne Cathrine Pedersdatter (f. 1636 d. 25. Avg. 1678).

Theol. Tidsskr., udg. af Johnson og Caspari, N. R. VII, 93 ff. 
Randulf, Niels Enevoldsen (I20)
 
220 Deponerte fra Bergen 3 des 1649. Pers Kap i Leikanger 1656-1662. Sogneprest i Jølster fra 1662 Bugge, Daniel (I366)
 
221 Description: @I0270@ Familie: Carl Sigvart Carlsen / Theodora Mathilde Tønnesen (F193)
 
222 Description: @I0314@ Familie: Carl Sigvart Carlsen / Theodora Mathilde Tønnesen (F193)
 
223 Description: Alt. dåp

Faddere:
Bertel Gundersen og hustr. Buksnes
Jørgen Johanesen, Holsind (?)
Kristian Jeremiasen, Sund
Anne Andersdtr og Henriette Ovesdtr ibid
Christening Surety: 3 
Gundersen, Olaf Georg (I2520)
 
224 Description: Alt. død Hansen, Ole Holst (I61)
 
225 Description: Alt. død Bugge, Daniel (I366)
 
226 Description: Alt. fødsel Abrahamsen, Thomas (I138)
 
227 Description: Alt. fødsel Johansen, Enevold Reinhardt (I153)
 
228 Description: Alt. fødsel Andersen, Elen (I204)
 
229 Description: Alt. fødsel Hansen, Ole (I265)
 
230 Description: Alt. fødsel Bugge, Hans (I365)
 
231 Description: Alt. fødsel Bugge, Hans Sigfred (I520)
 
232 Description: Alt. fødsel Wittrup, Christen Sørensen (I584)
 
233 Description: Alt. fødsel Leganger, Peder Iverssøn (I921)
 
234 Description: Alt. fødsel Sparbo, Hans Christensen (I1013)
 
235 Description: Alt. fødsel Sparbo, Christen Hansen (I1021)
 
236 Description: Alt. fødsel Michelsen, Peder (I1055)
 
237 Description: Alt. fødsel Holmsen, Fin (I1423)
 
238 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I1556)
 
239 Description: Alt. fødsel Holmsen, Reidar Ditlef (I2001)
 
240 Description: Alt. fødsel Samuelsen, Edvardine Karoline (I2186)
 
241 Description: Alt. fødsel Gabrielsen, Gabriel (I2375)
 
242 Description: Alt. fødsel Jonsen, Anne Helene (I2640)
 
243 Description: Alt. fødsel Jonsen, Anne Helene (I2640)
 
244 Description: Alt. fødsel Brødbøl, Edvard (I3122)
 
245 Description: Benna Buch, Berly (I289)
 
246 Description: Bisettelse Bugge, Bjørn (I340)
 
247 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie: Nålevende / Nålevende (F162)
 
248 Description: Divorced Familie: Hieronymus Bergholz / Sostrate (Søster) Schielderup (F270)
 
249 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie: Nålevende / Nålevende (F658)
 
250 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie: Nålevende / Nålevende (F659)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26» Neste»Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.